Marknadslyftet erbjuder tjänster inom sälj, marknadsföring & administration

Välj en av de tre tjänsterna. Eller en paketlösning där det går att plocka från alla tre benen.

Helt beroende av vilka behov som finns.

Sälj

En av de viktigaste arbetsuppgifterna i företaget är sälj.

Inget sälj – inga intäkter. Jag kan agera säljare i ert företag. Eller vara ert support i försäljning av era produkter och /eller tjänster.

Marknadsföring

En marknadsföringsplan är bra för att ha en riktning framåt .

Jag kan hjälpa er vid val av marknadsföringskanaler samt stöd i marknadsföringsstrategier. Även här kan jag arbeta operativt i ert företag med era marknadsföringsfrågor.

Administration

De administrativa uppgifterna i ett företag är alltid viktigt men tar tid.

Känner ni att tiden är knapp arbetar jag undan det som behövs hanteras så kan ni lägga krutet på att arbeta med er kärnverksamhet.

Utveckling

Ni har kommit en bit på vägen i företagandet och är nu inne i en utvecklingsfas.

Eller så är ni relativt nya som företagare och behöver stöd.

Ni står inför frågor som:
▪️Vilket är vårt nästa steg i företagandet?
▪️Hur ser vår målgrupp ut egentligen?
▪️En ny produkt/tjänst är på gång. Kan den vara intressant för marknaden?
▪️En plan för marknadsföringen är bra, men känns krånglig och tar tid att göra. Men viktig på längre sikt!

Att sätta mål: säljmål, marknadsföringsmål, ekonomiska mål eller något annat mål skulle vara bra att kunna få hjälp att se över.

Att ta in någon som kan se på er verksamhet med nya och oprövade ögon kan ge ny energi och riktning.

Att lägga upp en plan för att komma vidare och lyfta!